תמיכה ומימון לתכלית ראויה
תמיכה ומימון לתכלית ראויה על ידי לתכלית ראויה
לתכלית ראויה מזמינה אתכן ואתכם להביע תמיכה ברצון לשיפור לשכת עורכי הדין! הסכום שיגוייס יאפשר לנו לשנות את הדרך בה הלשכה פועלת ולפעול למען שקיפות תמיכתכם חשובה!
פוליטיקה
פרויקט זה גייס בהצלחה 6,560ש"ח