אֵיפֹה זֶה שָׁם
אֵיפֹה זֶה שָׁם על ידי סיגל אשל
דמיון נפלא, יכולת לשונית, מוסיקלית ומטפורית ועומק רגשי, הם מאפייני שירתה של סיגל אשל, נכדת המשורר אברהם שלונסקי. תרומתך תאפשר את הוצאתו לאור של ספרה, "אֵיפֹה זֶה שָׁם".
כתיבה וספרות
פרויקט זה גייס בהצלחה 16,106ש"ח