מקום לכולם مكان للجميع
מקום לכולם مكان للجميع על ידי ארץ לכולם بلاد للجميع
מרחב משותף, בו ישראלים ופלסטינים יוכלו להיפגש, לדון וליזום עשיה שתקדם שותפות. خيمة على يستطيع الفلسطينيون والإسرائيليون الالتقاء فيها كيف يمكن تعزيز رؤيا الشراكة
פוליטיקה
פרויקט זה גייס בהצלחה 17,238ש"ח