חדר כושר לפלחה'ן נח'ל
חדר כושר לפלחה"ן נח"ל על ידי הצריח הירוק
פרוייקט גיוס תרומות לצורך הקמת חדר כושר חדש ליחידת פלחה"ן נח"ל
קהילה
6 ימים
זמן שנותר
₪22,119
הושקע
₪89,000
סכום לגיוס