חדר כושר לפלחה'ן נח'ל
חדר כושר לפלחה"ן נח"ל על ידי הצריח הירוק
פרוייקט גיוס תרומות לצורך הקמת חדר כושר חדש ליחידת פלחה"ן נח"ל
קהילה
פרויקט זה גייס בהצלחה 25,469ש"ח