EMMA- אפליקציה לטיפולי פוריות
EMMA- אפליקציה לטיפולי פוריות על ידי חן ברק לויט
EMMA- אפליקציה חינמית הנבנית בהתנדבות ע"י נשות מקצוע, על מנת לעזור למטופלות פריון בניהול מעקב טיפולי הפוריות (זריקות, בדיקות), שמירת הנתונים ולמידה ממחזורי טיפול קודמים.
בריאות
פרויקט זה גייס בהצלחה 5,599ש"ח