משלחת הומניטרית לאוגנדה
משלחת הומניטרית לאוגנדה על ידי משלחת התנדבותית חינוכית אוגנדה 2019
באפריל הקרוב נטוס כ-40 ישראלים למשלחת חינוכית הומניטרית באוגנדה שבאפריקה. שם נתנדב עם ילדיי בית הספר ובית היתומים, נעביר תכנים חינוכיים ונוביל מערך שיפוצים במבנים הללו.
כללי
פרויקט זה גייס בהצלחה 4,396ש"ח