עמותת תורמים חיים -  רצים יחד ומצילים חיים!
עמותת תורמים חיים - רצים יחד ומצילים חיים! על ידי ברק כפרי
ברק ירוץ חצי מרתון במרוץ ת"א ב-22.2.2019 גבי ירוץ חצי מרתון במרוץ ירושלים 15.3.2019 גבי רביבו וברק כפרי תרמו כליה לאדם שאינם מכירים, עיזרו להם להציל חיים!
בריאות
פרויקט זה גייס בהצלחה 42,664ש"ח