קיימת בשבילכם - ספרה של איריס גורליק-וואסילייב ז'ל אשר נרצחה על ידי בעלה
קיימת בשבילכם - ספרה של איריס גורליק-וואסילייב ז"ל אשר נרצחה על ידי בעלה על ידי מיכאל גורליק
הפרויקט מוקדש לזכרה של איריס גורליק-וואסילייב ז"ל אשר נרצחה על ידי בעלה האלים, ולמאות נשים אחרות שנרצחו, ושמן אינו מוכר לציבור. הן עולם שלם,פרויקט זה נועד להנציח את שמן.
כתיבה וספרות
פרויקט זה גייס בהצלחה 6,630ש"ח