לחצן חרום לנשים וילדים במצבי סיכון
לחצן חרום לנשים וילדים במצבי סיכון על ידי הילה שבתאי
אפליקציה ללחצן מצוקה במצבי חרום לנשים שעוברות אלימות או תקיפה מינית וילדים שעוברים תקיפה מינית.
קהילה
פרויקט זה הסתיים