הדוכן החילוני
הדוכן החילוני על ידי יקי הרץ
הדוכן החילוני עונה על צורך מתבקש של השמעת הקול החילוני במרחב הציבורי. אנו נישא בגאון את הערכים בהם דוגל חלק נרחב מהציבור החילוני.
קהילה
פרויקט זה גייס בהצלחה 27,449ש"ח