מצילים את החורש - לא לבית כנסת בניגוד לתקנות
מצילים את החורש - לא לבית כנסת בניגוד לתקנות על ידי מיכל שתקאי
אנו נאבקים בהקצאת קרקע לא תקינה עבור עוד בית כנסת בישוב רווי בבתי כנסת. נציגי הציבור הפקירו אותנו לטובת קידום עמותה דתית פרטית. ללא עזרתכם ההפקרות הציבורית וההדתה יימשכו.
קהילה
פרויקט זה גייס בהצלחה 15,156ש"ח