בדמותו של היטלר
בדמותו של היטלר על ידי ד״ר יעל בן-משה/ Dr. Yael Ben-Moshe
מחקר חדש בוחן את דרך הבניית הזיכרון הקולקטיבי על היטלר בקולנוע הגרמני והאמריקאי אחרי מלחה״ע השנייה ועד היום, ואת המשמעויות של הדמות במדינות השונות על ציר הזמן.
מדע ומחקר
פרויקט זה גייס בהצלחה 19,050ש"ח