עושים שלום קטן בהסעת חולים פלסטינים
עושים שלום קטן בהסעת חולים פלסטינים על ידי בדרך להחלמה (Road to Recovery)
כשחבר פלסטיני ביקש מיובל רוט שיעזור לו להגיע עם אחיו החולה לרמב"ם, יובל לא היסס. הנסיעה הובילה לנסיעות נוספות ולהקמת "בדרך להחלמה".
קהילה
פרויקט זה גייס בהצלחה 158,270ש"ח