’לכל נפש’- לשינוי המציאות הטיפולית בישראל
’לכל נפש’- לשינוי המציאות הטיפולית בישראל על ידי לכל נפש
העמותה מספקת טיפול פסיכולוגי ממושך, ללא עלות, לילדים ומבוגרים הסובלים ממצוקות רגשיות. תרומתך תסייע להמשך פעילותנו ולהרחבתה במסגרות מרפאות בריאות הנפש הציבוריות.
קהילה
פרויקט זה גייס בהצלחה 59,030ש"ח