בפורים מצדיעים לחיילות הדתיות!
בפורים מצדיעים לחיילות הדתיות! על ידי אלומה
בפורים, חג הגבורה הנשית, מצדיעים לבנות שבחרו בשירות צבאי משמעותי ומביאים להן משלוח מנות עד לבסיס.
קהילה
פרויקט זה גייס בהצלחה 8,572ש"ח