'כלילה ודימנה'
"כלילה ודימנה" על ידי עמותת עמירים - כפר גוליס
עמותת עמירים אימצה רעיון: הוצאה לאור של "סיפורי כלילה ודמנה, كليلة ودمنة" לילדים. סיפורי "כלילה ודימנה" הם מהקלסיקה של הסיפורת הערבית והפרסית.
כתיבה וספרות
פרויקט זה גייס בהצלחה 30,000ש"ח