crowd funding course

ב-1 בספטמבר מתחילה שנת הלימודים. לכל ילד מגיע להתחיל כיתה א' עם תיק מלא

יש בהרצליה מאות ילדים שיתחילו כיתה א' עם תיק ריק. עכשיו גם אתה יכול לעזור למלא אותו בתרומה של 100 שקלים בלבד. אנחנו רוצים לעזור ל-250 ילדים.

מסורת ארוכת ימים במועדון רוטרי שרון הרצליה, למלא תיקי ילדים במצוקה העולים לכיתה א' בשיתוף עם אגף הרווחה של עיריית הרצליה. אנחנו רוכשים במרוכז את כרטיסי השי מאחת הרשתות למכשירי כתיבה (במקרה זה אופיס דיפו), ואגף הרווחה מחלק אותם למי שבאמת צריך, תוך שמירה על צינעת הפרט.
כל אחד יכול לממן כרטיס כזה במחיר של 100 שקלים, שערכו בחנות לרכישת ציוד לביה"ס 120 שקלים. משפחות הילדים מקבלות את הכרטיס מאגף הרווחה של העירייה וכל ילד יכול לבחור לעצמו את הציוד שהוא אוהב.

התרומה מוכרת כהוצאה לפי סעיף 46 לפקודת מ"ה.

כולנו פועלים בהתנדבות. כל שקל שלך יגיע רק למי שמגיע לו. לכל תורם מגיעה קבלה על הוצאה מוכרת לפי סעיף 46

ברוטרי כולם פועלים בהתנדבות מלאה. אין משכורות, אין מנהלים, אין עמלות*. כל הכספים ללא יוצא מן הכלל מנותבים לילדים במצוקה.
יש לא מעטים שתורמים בעילום שם. אנחנו מכבדים אתכם. כל תורם זכאי לקבלה על תרומה מוכרת במס הכנסה לפי סעיף 46. לשאלות נוספות צרו קשר טלפוני ל-054-6955511.
המייל שלי הוא: shanun_g@yahoo.com
מספר חשבון הבנק שלנו: קרן מועדון רוטרי שרון הרצליה, בנק לאומי (10), סניף 844, חשבון 2410282.
תודה.
*למעט עמלת סליקה של כרטיסי אשראי ותשלום עבור שימוש באפליקציה מימונה.

המייל שלי הוא: shanun_g@yahoo.com

כל תומך יוזמן להיות אורח כבוד באחד ממפגשי המועדון לפי בחירה.
לוח מפגשי המועדון ותוכנם

קבצים נוספים

חפשו אותנו ב

תגובות

 • 102 משקיעים
 • ₪26,340 הושקע מתוך ₪
 • 0
  0
  ימים
  :
  0
  0
  שעות
  :
  0
  0
  דקות
105%
לתמיכה בפרויקט
זהו "פרויקט גמיש" - בעל הפרויקט יקבל את הכספים גם אם לא יגיע לסכום היעד
הזמנת הרצאה על מימון המונים!
x

אוהבים את מימונה? תנו לנו בלייק!