crowd funding course

תמיכה ומימון לתכלית ראויה

לתכלית ראויה

מהי סיעת תכלית ראויה?

רשימת "לתכלית ראויה" היא רשימה מגוונת הכוללת 27 עו"ד (מתוכם 21 עורכות דין), מכל הקבוצות והמגזרים. הרשימה מתמודדת בבחירות למוסדות לשכת עורכי הדין בשנת 2019 למועצה הארצית ולועדי המחוזות ת"א, מרכז וחיפה. מטרתה להפוך את לשכת עורכי הדין לגוף שפועל על פי כללי המנהל התקין, בשקיפות, למען ציבור עורכי ועורכות הדין העוסקים במקצוע ותוך מילוי מטרותיו הציבוריות כפי שמוגדרות בחוק לשכת עורכי הדין.
בחרנו להיות עורכי דין כדי להתפרנס בכבוד, כדי לעסוק במקצוע מעניין ורב פנים, מתוך אמונה בצדק ובחירה לקחת אחריות ביצירת חברה ראויה ובעלת ערכים.
לשכת עורכי הדין לא צריכה להיות זירה לעסקנות. על לשכת עורכי הדין לפעול למען חיזוק וקידום המקצוע, העוסקים בו, פרנסתם, תדמיתם ומקצועיותם וכל זאת תוך הישענות על בסיס ערכים רחב המשותף הן לציבור עורכי ועורכות הדין והן לציבור הרחב.
אנחנו רואים בשירות שהלשכה אמורה להעניק לחבריה ערך ולא הזדמנות למינוף אינטרסים אישיים.
אנחנו מאמינים שלשכה חזקה היא לשכה שנוקטת עמדה בכל תחומי החיים, דואגת לפרנסתם של עורכי הדין ולא שוכחת את תפקידה הציבורי במערכת המשפט.
אנו מתחייבים להוביל קול ברור בלשכה בשלושה נושאים עיקריים: מינהל תקין ושקיפות, הסרת חסמים במקצוע ונקיטת עמדה בחקיקה.

למה מימון המונים?

אנחנו לא מעורבבים, לא עסקנים, לא מקושרים.
אין לנו תקציבים של מליונים, אין לנו זמן מסך בלתי מוגבל, ואין לנו קשרי הון -שלטון.
יש לנו את מה שחשוב באמת לשינוי פני הלשכה:
רקורד של עשייה ציבורית, הבנת הצרכים של עורכי הדין ונכונות לנקוט עמדה.
יש לנו מחויבות ללשכה נקייה משחיתות, למנהל תקין ולעשייה מקצועית.
בשביל זה אנחנו זקוקים לעזרתכם - כל סכום בין 50 ל- 1,000 ש"ח יסייע לנו במימון הקמפיין כדי שנוכל לעבוד עבורכם.

רשימה למועצה הארצית

ועד מחוז תל אביב

ועד מחוז מרכז

ועד מחוז חיפה

Find us on

Comments

 • 17 Investors
 • ₪6,560 Pledged Of ₪
 • 0
  0
  Days
  :
  0
  0
  Hours
  :
  0
  0
  Minutes
32%
Support
This is a flexible funding project. The project owner will receive all the funds raised until the deadline.
Minimum ₪50 ($14.29) תודה! מכתב תודה אישי מגליה שמילוביץ גרינגרד, ראש הסיעה לתכלית ראויה, ישלח אליכם במייל. Minimum ₪100 ($28.57) תודה רבה! מכתב תודה אישי מגליה שמילוביץ גרינגרד, ראש הסיעה לתכלית ראויה, ישלח אליכם במייל. Minimum ₪250 ($71.43) תודה מקרב לב! מכתב תודה אישי מגליה שמילוביץ גרינגרד, ראש הסיעה לתכלית ראויה וכן מכתב מראשי הרשימות לועד המחוזות, ישלח אליכם במייל Minimum ₪450 ($128.57) תודה אישית מאיתנו מכתב תודה אישי חתום על ידי כל המועמדים בסיעת לתכלית ראויה, ישלח אליכם במייל והזמנה למסיבת סיום קמפיין שתתקיים במטה הבחירות של הסיעה. Minimum ₪800 ($228.57) תודה מכולנו ובואו לחגוג! מכתב תודה אישי חתום על ידי כל המועמדים בסיעת לתכלית אויה, ישלח אליכם במייל והזמנה למסיבת סיום קמפיין שתתקיים במטה הבחירות של הסיעה. Minimum ₪1,000 ($285.71) תודה מכולנו, בואו לחגוג ולהצטלם! מכתב תודה אישי חתום על ידי המועמדים בסיעת לתכלית ראויה, הזמנה למסיבת סיום קמפיין, ותמונה עם ראש הסיעה וראשי הרשימות לוועדות המחוזות.
Order a crowd funding lecture
x

Like Mimoona? Let us feel it!