ליווי אישי במימונה 077-2233444
crowd funding course

שיקום ידידות ומרכז המפגשים בכנסיה השרופה בטבחה

מכון אליהו לדיאלוג בינדתי

הגענו לקו אדום של שנאה - חייבים לנקוט בפעולה חיובית

שריפת הכנסיה בטבחה הביאה את השנאה בין הדתות לשיא שמעולם לא ראינו. זו הפעם הראשונה שיהודים שורפים כנסיה בשם פסוק דתי. איננו יכולים לשתוק מול גילויים של שנאה בין דתות בשם הדת. עלינו להראות לעולם, למי שנפגעו, ומעל לכל - לעצמנו, שהיהדות של שנאה אינה היהדות שלנו. היהדות שלנו בונה ולא מהרסת.

ר' נחמן מברסלב אמר - "אם תאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן". עלינו לתת מסר של תיקון במקום שאחרים נתנו מסר של שנאה וקלקול.

בין המבנים שנשרפו בהצתה בטבחה הוא מרכז המפגשים של הנזירים עם קבוצות מגוונות, מכל הדתות. הנזירים לעולם אינם עסוקים במיסיון, ובאופן עקרוני מאמצים יחס של כבוד כלפי היהדות כדת.

עלינו לתת ביטוי סמלי לבנין מחודש של ידידות במקום שהיתה הצתה של שנאה.

תרומתכם תשמש לשקם את מבנה מרכז המפגשים והידידות.
היא גם תשקם את תדמית היהדות בעיני העולם.
היא גם תרפא את הכאב בלב של כולנו שהיהדות נגועה בנגע השנאה.
היא תשקם את הידידות דרך החמרים שיילמדו ויופצו במהלך הקמפיין, דרך הפרסים שיינתנו, דרך הקשרים שייבנו, ודרך פעולות המשך ופיתוח של רוח זו והעמקתה במסגרת הקמפיין ומעבר לו.

על ידי מעשה פשוט יכול כל אחד ואחת לבטא את אמונתו ביהדות של תיקון ואחווה, ולא ביהדות של שנאה והרס.

עדכון - 22.7
אנו שמחים שהגענו ליעד הגיוס הראשוני. בעקבות הצלחה זו קיבלנו הזמנה מגוף אמריקאי גדול לבסיס של matching. בשבוע שנותר עד סוף הקמפיין אנחנו חותרים לגייס 25,000 ש"ח, שיקבלו matching.
כל שקל שאתם תורמים שווה שני שקלים.
המטרות והשימושים זהים.

ביקרתי השבוע בכנסיה, בלווית מספר רבנים, ועדיין אין להם מושג ברור על כמה הם יקבלו כתמיכה מגופים רשמיים. אך ברור להם שהכספים שנחוצים הם עשרות מונים יותר ממה שאנו מסוגלים להרים בקמפיין הצנוע הזה.
הנזירים מודים לכולם על ביטויי התמיכה, הסולידריות, הידידות וכמובן התרומה הכספית.
אני מצטרף לתודה זו בשמי ובשם צוות מכון אליהו לדיאלוג בינדתי.

תמיכת רבנים בפרויקט

אנו נאבקים על לב ותדמית היהדות, ועל הלב של עצמנו.
במאבק זה אנו מקבלים תמיכה והשראה מרבנים ומחנכים המאמינים שהאירוע שהתרחש הוא חילול השם, וכי עלינו לעשות מעשה של קידוש השם.

רבנים רבים תומכים ביזמה. להלן כמה מהם וכן מלים אחדות שאחדים מהם רצו להוסיף.

1. הרב נחום רבינוביץ', ראש ישיבת מעלה אדומים. ראשון התומכים וראשון התורמים, הרואה בפרויקט זה פרויקט בעל חשיבות ראשונה במעלה הנוגעת ללב היהדות וליחסיה עם העולם. הרב שמח להעניק תמיכה לפרויקט ועל ידי זה להזמין אחרים להצטרף בעקבותיו.

2. הרב שלמה ריסקין. מה שקרה הוא חילול השם. העקרון של קידוש השם הוא כל כך מרכזי שיש לתמוך בפרויקט ב100%.

3. הרב דניאל שפרבר. יש כאן מקרה של קידוש השם של רבים. כאשר מדובר על קידוש השם של רבים, זה בודאי יכול להכריע לבחור כעמדות הלכתיות מסוימות ביחס לנצרות.

4. הרב שלמה וילק. מעבר לשיקולים הנוגעים לאיך הדבר ייראה כלפי חוץ, יש להעצים את מושגי החסד והאחריות כלפי המיעוטים החיים בתוכנו כחלק מן הצו התורני ומן הההתיחסות הפנימית שלנו.

5. הרב יהודה בן שמשון. מושגי הגרות והזכרון שלנו של גרות מצרים מטילים עלינו חובה כה גדולה לתת יחס הולם למיעוטים, שעלינו לצאת מגדרנו ולקיים מעין "אפליה מתקנת" לטובת מעשים שיחזקו מודעות ורגישות זו.

6. הרב יהודה הרצל הנקין. התמיכה המפורשת ביזמה היא ביטוי למעשה של הפסיקה בענין סיוע לבנין כנסיה בנסיבות מסוימות בשו"ת בני בנים, עולה מתוך הפסיקה בשו"ת בני בנים, ח"ג לו,ז. לדיון הלכתי עקרוני נוסף המתיר תרומה לבנין כנסיות ר' שו"ת מטה לוי, סימן כח.

7. הרב רפי פוירשטיין. כמי שעוסק בעבודה חינוכית המקיפה חלקים גדולים של העולם, קשה להגזים בחשיבות של יזמה התורמת למיצוב ראוי יותר של יחס היהדות לאחרים ולאופן שבו הדבר נתפס כלפי חוץ.

8. הרב רונן לוביץ'. יזמה זו היא מעין מרפא לכאב הגדול שאנו חשים בעקבות המעשים שנעשו בהצתת הכנסיה.

9. הרב מיכאל מלכיאור. זוהי יזמה בעלת חשיבות ראשונה במעלה. עלינו להתמקד לא רק בגינויים ובפעילות הנוגעות לאופן בו אנו נתפסים כלפי חוץ אלא בעיקר בפעילות חינוכיות (ובכללן זו) שיש בכחן להביא לשינויים בגישה ובאורינטציה של הלב שלנו ביחס לזולת.

10. הרב דניאל הרשקוביץ.

11. הרב דוד רוזן. יש צורך בשינוי מגמה ביחס לנצרות ולבחינה מחודשת של האופן שבו הנחות מסוימות, שאינן עולות עם תולדות ההלכה, השתלטו על השיח הצבורי.

12. הרב אליהו בירנבאום.

13. הרב דוד ביגמן.עלית המדרגה שבפשע השנאה הנוכחי מחייבת גם עליית מדרגה בסוג התגובה שאנו מגיבים.

14 הרב אבי גיסר.

15. הרב דוד סתיו.

16. הרב נפתלי רוטנברג. איננו עוסקים בעשבים שוטים. לפנינו אתגר חינוכי עמוק מבפנים והפרויקט יכול לתרום תרומה משמעותית..
יש לזכור את תרומת הרב הרצוג להקמת מדינת ישראל בהבטחת קיום חופש דת לכל הדתות. הדבר מונח ביסוד קיומנו.

17. הרב דב לינזר. בזכות מעשי אהבת חינם כאלו ייבנה הבית. זה תיקון גדול לחילול השם הנורא.


יש לציין שתמיכת הרבנים התקבלה לעצם הרעיון של יזמת השיקום במקום ההרס כקידוש השם וכתגובה ראויה למאורעות האחרונים. חלקים אחרים של האתר, ובמיוחד הפרסים, הוגדרו מתוך הערכת מומחים מה יכול לענין את הקהל הרחב ועל בסיס העקרונות המנחים את מכון אליהו לדיאלוג בינדתי, תוך שמירה על עקרונות מנחים הלכתיים ורעיוניים הולמים. הרבנים אינם קשורים ולא אישרו כל פרט בפרויקט ובפרסיו.

הארגונים שמאחורי היזמה

1. מכון אליהו לדיאלוג בינדתי, The Elijah Interfaith Institute

www.elijah-interfaith.org

2. מוזאיקה

http://www.mosaica-gishur.org.il

חפשו אותנו ב

תגובות

 • 440 משקיעים
 • ₪68,724 הושקע מתוך ₪
 • 0
  0
  ימים
  :
  0
  0
  שעות
  :
  0
  0
  דקות
137%
Donate
זהו "פרויקט גמיש" - בעל הפרויקט יקבל את הכספים גם אם לא יגיע לסכום היעד
מינימום ₪25 ($7.14) הרגשה טובה של שנקטת עמדה מוסרית תרומת היסוד מאפשרת לכל אחד ואחת לנקוט עמדה, לבטא את תפיסת יהדותו ולהצביע הצבעה מוסרית מינימום ₪55 ($15.71) Document of appreciation and inspiration A specially designed document, will serve as a way of saying thank you and of sharing inspiration on the theme of friendship. Its theme will include selections of sources from Judaism and Christianity on friendship, offering inspiration from both traditions. 49 זמינים מתוך 50 מינימום ₪55 ($15.71) מסמך הוקרה והשראה מסמך ההוקרה לתורם ישלב אמירות חכמה על חשיבות הידידות ממקורות היהדות ומן המסורת הנזירית 49 זמינים מתוך 50 מינימום ₪100 ($28.57) סיורים קבוצתיים במתחם טבחה השתתפות בסיור לימודי, עד 50 איש, בהדגש על טבע, היסטוריה וארכיאולוגיה במתחם הסגור בדרך כלל בפני הצבור הרחב. יוכרזו מועדים ל5 ביקורים. 124 זמינים מתוך 250 מינימום ₪250 ($71.43) מפגש קבוצתי עם אבוט גרגורי ראש המסדר סיור בהר ציון או בטבחה ובהמשך לו מפגש קבוצתי (עד 30 איש) עם האבוט גרגורי, בהדגשים על שלום, סליחה ויחס הקהילה ליהדות. אין שום חשש לפעילות מיסיונרית. אם תהיה דרישה, יאורגן מפגש עם דמות רבנית המובילה את הקמפיין במקום. 47 זמינים מתוך 90 מינימום ₪600 ($171.43) מפגש אישי עם האבוט גרגורי מפגש אישי עם אבוט גרגורי ללימוד ודיון אישי משותף 7 זמינים מתוך 8 מינימום ₪600 ($171.43) personal meetings with Abbot Gregory This has been a very attractive perk and we have run out. More are offered herewith. This will allow you one on one time for spiritual conversation. 7 זמינים מתוך 8 מינימום ₪1,000 ($285.71) הזמנה לחנוכת מרכז הידידות חנוכת מרכז הידידות תהיה אירוע ציבורי בהשתתפות נכבדי צבור והזדמנות לקבל השראה וסיפוק מן התמיכה של הקמפיין ומידידות בין דתות. 41 זמינים מתוך 50 מינימום ₪1,800 ($514.29) השתתפות בבית ספר קיץ בית ספר קיץ על דמויות מופת בדתות, במשך שבוע באוגוסט, באנגלית. השתתפות חינם 4 זמינים מתוך 4 מינימום ₪5,000 ($1,428.57) לוח הקדשה במרכז ידידות ציון שם התורם במרכז הידידות כזכרון לשנים רבות 9 זמינים מתוך 10
הזמנת הרצאה על מימון המונים!
x

אוהבים את מימונה? תנו לנו בלייק!