crowd funding course
1 - בחירת תמורה בחירת תמורה אחרת
  • תעודת הוקרה עם מזלג הזהב וקבלה על תרומה לפי סעיף 46 שמוכרת כהוצאה ע"י מס הכנסה
  • תעודת הוקרה וקבלה על תרומה לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
  • תעודת הוקרה עם מזלג הזהב וקבלה על תרומה לפי סעיף 46 שמוכרת כהוצאה ע"י מס הכנסה
  • תעודת הוקרה עם מזלג הזהב וקבלה על תרומה לפי סעיף 46 שמוכרת כהוצאה ע"י מס הכנסה
  • תעודת הוקרה עם מזלג הזהב וקבלה על תרומה לפי סעיף 46 שמוכרת כהוצאה ע"י מס הכנסה
2 - פרטי משלוח שינוי פרטי משלוח
נא למלא את הפרטים הבאים:
הוסף תגובה שתוצג בדף הפרוייקט (לא חובה) - תגובה זו תתפרסם בפומבי
הודעה אישית לבעל הפרויקט (לא יפורסם באתר)
3 - פרטי תשלום
הזמנת הרצאה על מימון המונים!
x

אוהבים את מימונה? תנו לנו בלייק!