crowd funding course

תמיכה בשלום כיתה א׳

1 - בחירת תמורה בחירת תמורה אחרת
  • תיאור התעודת הוקרה מפוארת של מועדון רוטרי שרון הרצליה בחתימת הנשיא + קבלה על התרומה המוכרת כהוצאה לפי סעיף 46 לפקודת מ"ה.
  • תעודת הוקרה מפוארת של מועדון רוטרי שרון הרצליה בחתימת הנשיא + קבלה על התרומה המוכרת כהוצאה לפי סעיף 46 לפקודת מ"ה.
  • תעודת הוקרה מפוארת של מועדון רוטרי שרון הרצליה בחתימת הנשיא + קבלה על התרומה המוכרת כהוצאה לפי סעיף 46 לפקודת מ"ה.
  • תעודת הוקרה מפוארת של מועדון רוטרי שרון הרצליה בחתימת הנשיא + קבלה על התרומה המוכרת כהוצאה לפי סעיף 46 לפקודת מ"ה.
2 - פרטי משלוח שינוי פרטי משלוח
נא למלא את הפרטים הבאים:
הוסף תגובה שתוצג בדף הפרוייקט (לא חובה) - תגובה זו תתפרסם בפומבי
הודעה אישית לבעל הפרויקט (לא יפורסם באתר)
3 - פרטי תשלום
הזמנת הרצאה על מימון המונים!
x

אוהבים את מימונה? תנו לנו בלייק!