crowd funding course
1 - בחירת תמורה בחירת תמורה אחרת
  • בזכותך 8 ילדים יזכו לארוחה מזינה
  • בזכותך, 10 מנות מזון מציל חיים יישלחו לסוריה.
  • ילדי סוריה מודים לך
  • תודה רבה!
  • כמות המספיקה לילד ל-3 ארוחות במשך 11 יום.
  • כל הכבוד!
  • תרמת 90 יחידות של מזון מציל חיים. כמות המספיקה לילד לחודש שלם.
  • תרמת עכשיו 180 יחידות של מזון מציל חיים המספיקות לשני ילדים לחודש שלם.
2 - פרטי משלוח שינוי פרטי משלוח
נא למלא את הפרטים הבאים:
הוסף תגובה שתוצג בדף הפרוייקט (לא חובה) - תגובה זו תתפרסם בפומבי
הודעה אישית לבעל הפרויקט (לא יפורסם באתר)
3 - פרטי תשלום
הזמנת הרצאה על מימון המונים!
x

אוהבים את מימונה? תנו לנו בלייק!