crowd funding course
1 - בחירת תמורה בחירת תמורה אחרת
  • מכתב תודה אישי מגליה שמילוביץ גרינגרד, ראש הסיעה לתכלית ראויה, ישלח אליכם במייל.
  • מכתב תודה אישי מגליה שמילוביץ גרינגרד, ראש הסיעה לתכלית ראויה, ישלח אליכם במייל.
  • מכתב תודה אישי מגליה שמילוביץ גרינגרד, ראש הסיעה לתכלית ראויה וכן מכתב מראשי הרשימות לועד המחוזות, ישלח אליכם במייל
  • מכתב תודה אישי חתום על ידי כל המועמדים בסיעת לתכלית ראויה, ישלח אליכם במייל והזמנה למסיבת סיום קמפיין שתתקיים במטה הבחירות של הסיעה.
  • מכתב תודה אישי חתום על ידי כל המועמדים בסיעת לתכלית אויה, ישלח אליכם במייל והזמנה למסיבת סיום קמפיין שתתקיים במטה הבחירות של הסיעה.
  • מכתב תודה אישי חתום על ידי המועמדים בסיעת לתכלית ראויה, הזמנה למסיבת סיום קמפיין, ותמונה עם ראש הסיעה וראשי הרשימות לוועדות המחוזות.
2 - פרטי משלוח שינוי פרטי משלוח
נא למלא את הפרטים הבאים:
הוסף תגובה שתוצג בדף הפרוייקט (לא חובה) - תגובה זו תתפרסם בפומבי
הודעה אישית לבעל הפרויקט (לא יפורסם באתר)
3 - פרטי תשלום
הזמנת הרצאה על מימון המונים!
x

אוהבים את מימונה? תנו לנו בלייק!