ליווי אישי במימונה 077-2233444
crowd funding course
1 - בחירת תמורה בחירת תמורה אחרת
  • מכתב שישלח בדואר רשום. מכתב שמודה על התרומה.
  • ישלחו מכתב וספר בדואר רשום.
  • ישלחו בדואר רשום מכתב וספר. הספר יהיה חתום בחתימה אישית.
  • ישלחו בדואר רשום מכתב,עט וספר. הספר יהיה חתום בחתימה אישית.
  • ישלחו בדואר רשום מכתב,עט וספר. הספר יהיה חתום בחתימה אישית. ישלחו 3 ספרים לשלושה מוסדות שתבקשו.
  • אבוא אישית לתת את המובטח.
2 - פרטי משלוח שינוי פרטי משלוח
נא למלא את הפרטים הבאים:
הוסף תגובה שתוצג בדף הפרוייקט (לא חובה) - תגובה זו תתפרסם בפומבי
הודעה אישית לבעל הפרויקט (לא יפורסם באתר)
3 - פרטי תשלום
הזמנת הרצאה על מימון המונים!
x

אוהבים את מימונה? תנו לנו בלייק!