crowd funding course
1 - בחירת תמורה בחירת תמורה אחרת
  • מייל תודה אישי מרן לוי, ואזכור בפרק.
  • פרק מיוחד אשר יופק וישלח לתורמים בלבד + מייל תודה אישי מרן לוי
  • ספר דיגיטלי של רן + פרק מיוחד + מייל תודה אישי של רן.
  • כרטיס כניסה להרצאה של רן + פרק מיוחד+ מייל תודה אישי מרן
  • חולצת עושים היסטוריה מהדורה מיוחדת + כרטיס כניסה להרצאה של רן + ספר דיגיטלי + פרק מיוחד + מייל תודה אישי מרן
  • חבילת שלשת ספריו של רן (עותקים מודפסים) כוללים הקדשה אישית + כרטיס כניסה להרצאה של רן + ספר דיגיטלי + פרק מיוחד + מייל תודה אישי מרן
  • הזדמנות חד פעמית לשדר יחד עם רן, המשקיע יוזמן לאולפן ההקלטה של רן (בביתו) וישתתף כשדרן בחלק מהתוכנית. תושבי חו"ל או המתקשים להגיע יוזמנו להשתתף באמצעות הטלפון או הקלטה עצמית.
  • לחברות ועסקים - חסות על פרק חדש של עושים היסטוריה +באנר בפוסט של הפרק
  • לחברות ועסקים - חסות על שני פרקים של עושים היסטוריה +באנר בפוסטים של הפרקים
  • חסות יעודית - פרק בתחום הפעילות של הגורם התורם + שתי חסויות בפרקים כלליים (חסות משותפת) + באנר בפוסטים של הפרקים
2 - פרטי משלוח שינוי פרטי משלוח
נא למלא את הפרטים הבאים:
הוסף תגובה שתוצג בדף הפרוייקט (לא חובה) - תגובה זו תתפרסם בפומבי
הודעה אישית לבעל הפרויקט (לא יפורסם באתר)
3 - פרטי תשלום
הזמנת הרצאה על מימון המונים!
x

אוהבים את מימונה? תנו לנו בלייק!